CUTTING RED TAPE (MyCURE)

List Project

No. Tahun Nama (Kementerian/Negeri) Nama (Jabatan/Agensi) Tajuk Projek Pencapaian
1 2017 Kedah Jabatan Perhutanan Negeri Kedah Kelewatan Aktiviti Perlesenan Membalak 1.   5 MyCure projects completed
2.   34 MyCURE Practitioners
trained and certified
2 2017 Kedah Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah Proses Permohonan Geran Hilang 
3 2017 Kedah Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah Kelewatan Pengeluaran Keputusan Permohonan Permit Bahan Batuan (4C)
4 2017 Kedah Majlis Bandaraya Alor Setar (MBAS) Peratusan Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Rendah
5 2017 Kedah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Biro Pengaduan Awam Kekurangan Penerimaan Aduan dan Kegagalan Mematuhi Tatacara Pengurusan Aduan
6 2017 Pahang PLANMALAYSIA@Pahang & Majlis Perbandaran Kuantan Kelewatan Kelulusan Kebenaran Merancang 1.   6 MyCure projects completed
2.   35 MyCURE Practitioners
trained and certified
7 2017 Pahang Bahagian Perumahan, SUK Kelewatan Penawaran Rumah Mampu Milik (Pakar/ PPRM)
8 2017 Pahang Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) Kelewatan Kelulusan Sijil Pengesahan Halal
9 2017 Pahang Lembaga Pembangunan Tioman Pembangunan Premis Perniagaan Tiada Kelulusan & Pengusaha/ Pemilik Perniagaan Tidak Berlesen
10 2017 Pahang Bahagian Pelesenan Majlis Perbandaran Temerloh Peningkatan Aktiviti Penjaja Di Kawasan Yang Tidak Dibenarkan
11 2017 Pahang Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pahang Prosedur Pengeluaran Dokumen Iringan (Borang 13D) Bagi Pengangkutan Bahan Mineral Negeri Pahang
12 2018 Perlis Pejabat Tanah & Galian Negeri Perlis Penambahbaikan Pengurusan dan Tempoh Kelulusan Ubah Syarat Tanah  1.   5 MyCure projects completed
2.   29 MyCURE Practitioners
trained and certified
13 2018 Perlis Jabatan Perhutanan Negeri Perlis Kelewatan Proses Tebangan Pokok Jalan Negeri Perlis
14 2018 Perlis Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Kelewatan Proses Penawaran Program Perumahan Rakyat Negeri Perlis (PPR) 
15 2018 Perlis Majlis Perbandaran Kangar (MPK) Proses Kelulusan Permohonan Kebenaran Merancang Mengambil Masa yang Panjang di MPK Perlis 
16 2018 Perlis Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Perlis (BPEN) Memperkasakan Proses Permohonan Cadangan Projek Pembangunan Swasta Bagi Tanah Kerajaan 
17 2018 Pulau Pinang Bahagian Khidmat Pengurusan (PSUKPP) Ketidakpatuhan Syarat Penghunian dan Kelewatan Tindakan Penguatkuasaan Projek Perumahan Rakyat (PPR)/ Rumah Sewa 1.   RM 2.0 million total compliance
cost savings
2.    6 MyCure projects completed
3.   33 MyCURE Practitioners trained
and certified
18 2018 Pulau Pinang Majlis Perbandaran Seberang Perai Kadar Penurunan Tunggakan Pinjaman Penuntut Yang Rendah
19 2018 Pulau Pinang Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Utara Pengurusan Perlesenan Ladang Ternakan
20 2018 Pulau Pinang Pejabat Daerah dan Tanah Barat Daya Pulau Pinang Permohonan Pengurangan Cukai Tanah
21 2018 Pulau Pinang Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Pulau Pinang Kelewatan Proses Permohonan Tanah
22 2018 Pulau Pinang Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Pulau Pinang Pengurangan Tempoh Carian Rasmi dari 7 Hari Bekerja ke 2 Hari Bekerja
23 2018 Perak Pejabat Daerah dan Tanah Kerian Kelewatan Proses Permohonan Tukar Syarat Tanah bagi Tanah Pertanian kepada Bangunan (Perniagaan) 1.   RM 9.2 million total
compliance cost savings
2.   5 MyCure projects completed
3.   30 MyCURE Practitioners
trained and certified
24 2018 Perak Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa (JPBD) Plan@Perak, Majlis Bandaraya Ipoh (MBI), Majlis Daerah Tapah (MDT), Majlis Daerah Selama (MDS) Kelewatan Proses Rancangan Tempatan Pengubahan Di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Negeri Perak
25 2018 Perak Majlis Daerah Kampar dan Pejabat Daerah Dan Tanah Kampar Ketidakselarasan Proses Permohonan Lesen Papan Iklan Luar Di Daerah Kampar
26 2018 Perak Jabatan Perkhidmatan Veterinar (JPV) Negeri Perak Kelewatan  Proses Pembaharuan Lesen Pengawalan Perladangan Unggas Negeri Perak
27 2018 Perak Majlis Perbandaran Teluk Intan Tambahan/ Pindaan Bangunan Di Kawasan Majlis Perbandaran Teluk Intan (MPTI) Tidak Mendapat Kelulusan
28 2018 Kementerian Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) Kelewatan Dalam Kelulusan Lesen Pemindah (Borang 5)  1.   6 MyCure projects completed
2.   30 MyCURE Practitioners
trained and certified
29 2018 Kementerian Jabatan Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG) Kelewatan Pengeluaran Lesen Mendapatkan Pasir Dasar Laut Di Bawah Akta Pelantar Benua 1966 
30 2018 Kementerian Jabatan Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG) Kelewatan Kelulusan Permohonan Pajakan Tanah Persekutuan
31 2018 Kementerian Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS) Perubahan Kerja (VO) Tambahan Yang Tinggi Dalam Projek JPS
32 2018 Kementerian Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG) Kelewatan Meluluskan Permohonan Surat Kebenaran Skim Pengendalian Melombong (SKSPM) Di Bawah Akta Pembangunan Mineral 1994.
33 2018 Kementerian Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) Kelewatan dalam Meluluskan Permohonanan Permit dan Lesen Kelas
34 2019 Johor Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Tunggakan Sewa dan Ketidakpatuhan Syarat 1.   5 MyCure projects completed
2.   37 MyCURE Practitioners
trained and certified
35 2019 Johor Bahagian Kerajaan Tempatan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Kelewatan Pengeluaran Lesen Perniagaan dan Iklan bagi Aktiviti Perniagaan Berisiko di PBT Johor
36 2019 Johor Badan Kawal Selia Air Negeri Johor (BAKAJ) Penambahbaikan Proses Permohonan Lesen Abstraksi Air Mentah
37 2019 Johor Jabatan Veterinar Negeri Johor Kelewatan Mengeluarkan Lesen Ladang Penternakan Unggas di Negeri Johor
38 2019 Johor Bahagian Khidmat Pengurusan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor Kelewatan Kelulusan Permohonan Pelelong Negeri Johor
39 2019 Negeri Sembilan Majlis Perbandaran Seremban Kesukaran Mengambil Tindakan Terhadap Aduan berkaitan Tanah/ Lot/ Rumah Kosong Terbiar 1. RM 47 million total compliance cost savings
2. 5 MyCure projects completed
3.  23 MyCURE Practitioners trained and certified
40 2019 Negeri Sembilan Pejabat Daerah dan Tanah Jempol Kelewatan Pengeluaran Lesen Pendudukan Sementara (LPS)
41 2019 Negeri Sembilan Majlis Perbandaran Jempol Premis Perniagaan Beroperasi Tanpa Lesen di Daerah Jempol
42 2019 Negeri Sembilan Jabatan Perancang Bandar dan Desa Kelewatan Kelulusan Kebenaran Merancang yang Dirujuk kepada Jawatankuasa Perancang Negeri
43 2019 Negeri Sembilan Majlis Perbandaran Port Dickson Binaan Struktur (Perniagaan) Tanpa Kelulusan di atas Tanah Rizab Kerajaan
44 2019 Sabah Jabatan Air Negeri Sabah Penyambungan Haram oleh pengguna yang tidak berdaftar serta berdaftar 1.   5 MyCure projects completed
2.   31 MyCURE Practitioners
trained and certified
45 2019 Sabah Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah Kelewatan kelulusan Pelan Saliran berkaitan Pelan Pembangunan oleh Pemaju
46 2019 Sabah JABATAN PERKHIDMATAN KEBAJIKAN AM SABAH  Pendaftaran Mangsa Bencana Yang Sukar Ditentusahkan (Verify)
47 2019 Sabah JABATAN PERKHIDMATAN VETERINA SABAH  Kelewatan dalam proses kelulusan pengeluaran lesen Rumah Penyembelihan Swasta 
48 2019 Sabah JABATAN PELABUHAN DAN DERMAGA SABAH  Pengeluaran Lesen dan Permit operasi di kawasan berlabuh Teluk Brunei 
49 2019 Kementerian JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR (DVS)  Mempercepatkan masa dan mengurangkan kos permohonan Kebenaran Merancang oleh penternak kepada PBT untuk projek-projek penternakan  1.   5 MyCure projects completed
2.   29 MyCURE Practitioners
trained and certified
50 2019 Kementerian JABATAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (MAQIS) Penambahbaikan kecekapan SOP pemeriksaan dan Pelepasan Konsainan                            
51 2019 Kementerian JABATAN PERIKANAN (DOF) Penyediaan dan pemuktamadan R&D dan Pengkomersialan (MOU dan Perjanjian Perlesenan Teknologi) DOF                         
52 2019 Kementerian Aktiviti Pelesenan Vesel Penangkapan Ikan                       
53 2019 Kementerian AGENSI PENGANGKUTAN AWAM DARAT (APAD) Beban tugas dan proses pelesenan kenderaan komersial tidak selaras dengan kapisiti/sistem semasa APAD
54 2019 Kementerian Lembaga Getah Malaysia (LGM Kelewatan Proses Pengeluaran Lesen Baharu dan Pembaharuan Lesen bagi Perniagaan Getah Kerajaan  1.   5 MyCure projects completed
2.   29 MyCURE Practitioners
trained and certified
55 2019 Kementerian Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB Kelewatan proses Pensijilan MSPO untuk pekebun kecil
56 2019 Kementerian Lembaga Koko Malaysia (LKM): Kelewatan Pembayaran Tuntutan Usahawan Pembekal Anak Benih Koko
57 2019 Kementerian Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB):  Masalah Proses Pengeksportan Produk Cites (Karas/ Gaharu
58 2019 Kementerian Lembaga Lada Malaysia (MPB):  Penambahbaikan Proses Perkhidmatan Penggredan dan Sijil Gred Lada Untuk Tujuan Eksport 
59 2020 Melaka Pejabat Tanah dan Galian, Kerajaan Negeri Melaka Kaedah Pemantauan Aktiviti Pengeluaran Bahan Batuan Yang Kurang Efisien 1.  RM 3.6 million total compliance cost
savings
2.  4 MyCure projects completed
3.  28 MyCURE Practitioners trained
and certified
60 2020 Melaka Unit Kerajaan Tempatan, Pejabat Kerajaan Negeri Melaka Pertindihan Fungsi Dan Bidang Kuasa Di Antara Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Dan Agensi Dalam Melaksanakan Aktiviti Pembersihan Persekitaran Di Negeri Melaka
61 2020 Melaka Jabatan Ketua Menteri Melaka Kelewatan Proses Penyediaan Statistik Pelancong Negeri Melaka
62 2020 Melaka Majlis Agama Islam Melaka Kelewatan Proses Penebusan Tanah Pusaka Baitumal Majlis Agama Islam Melaka (MAIM)

loader