CUTTING RED TAPE (MyCURE)

List Project

Tahun

Kategori (Kementerian/Negeri)

Nama (Kementerian/Negeri)

Nama (Jabatan/Agensi)

Tajuk Projek

2017

NEGERI

Kedah

Jabatan Perhutanan Negeri Kedah

Kelewatan Aktiviti Perlesenan Membalak

2017

NEGERI

Kedah

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah

Proses Permohonan Geran Hilang

2017

NEGERI

Kedah

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah

Kelewatan Pengeluaran Keputusan Permohonan Permit Bahan Batuan (4C)

2017

NEGERI

Kedah

Majlis Bandaraya Alor Setar (MBAS)

Peratusan Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Rendah

2017

NEGERI

Kedah

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Biro Pengaduan Awam

Kekurangan Penerimaan Aduan dan Kegagalan Mematuhi Tatacara Pengurusan Aduan

2017

NEGERI

Pahang

PLANMALAYSIA@Pahang & Majlis Perbandaran Kuantan

Kelewatan Kelulusan Kebenaran Merancang

2017

NEGERI

Pahang

Bahagian Perumahan, SUK

Kelewatan Penawaran Rumah Mampu Milik (Pakar/ PPRM)

2017

NEGERI

Pahang

Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP)

Kelewatan Kelulusan Sijil Pengesahan Halal

2017

NEGERI

Pahang

Lembaga Pembangunan Tioman

Pembangunan Premis Perniagaan Tiada Kelulusan & Pengusaha/ Pemilik Perniagaan Tidak Berlesen

2017

NEGERI

Pahang

Bahagian Pelesenan Majlis Perbandaran Temerloh

Peningkatan Aktiviti Penjaja Di Kawasan Yang Tidak Dibenarkan

2017

NEGERI

Pahang

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pahang

Prosedur Pengeluaran Dokumen Iringan (Borang 13D) Bagi Pengangkutan Bahan Mineral Negeri Pahang


loader