CUTTING RED TAPE (MyCURE)

What is MyCURE?

Red Tape merujuk kepada "peraturan berlebihan atau pematuhan tegar” kepada peraturan rasmi yang dianggap berlebihan atau birokratik dan menghalang tindakan atau membuat keputusan. Red Tape adalah termasuk menyediakan kertas kerja, mendapatkan lesen, mempunyai beberapa pegawai atau jawatankuasa pembuat keputusan yang menyebabkan kelewatan dan kesukaran atau keduanya. Red Tape termasuk juga “Pengisian dan keperluan pensijilan, pelaporan, penyiasatan, pemeriksaan, amalan penguatkuasaan dan prosedur."

icon
loader