MANAGE BUSINESS PROCESSES (MBL)

What is MBL?

Inisiatif semakan semula peraturan perniagaan dan pelesenan yang bertujuan untuk menambahbaik pengurusan sistem pelesenan supaya lebih sistematik dan berkesan bagi menjana persekitaran perniagaan yang lebih kondusif dan boleh menarik minat pelabur.

loader