Training on RIA for Regulatory Coordinators (RCs)

Malaysia Productivity Corporation (MPC) is organizing programme on “Training on RIA for Regulatory Coordinators (RCs)” on 1 October 2013 at Dorsett Grand Subang. The details of the program are as follows : 

Date : 1 October 2013 
Time : 9.00 am – 1.00 pm 
Venue : Dorsett Grand Subang
Participants: All the RCs from Ministries and Agencies.

Programme Objectives:

  1. Provide awareness to Regulatory Coordinators from ministries and agencies to implement RIA;
  2. Provide capacity building for Regulatory Coordinators; and
  3. Build and strategic networking with Regulatory Coordinators

Should you have any enquiries pertaining to the program, please contact: Ms Shahriza Bahari (shahriza@mpc.gov.my) at 03-7951 2481 or Ms Nur Faizah Tasman (nurfaizah@mpc.gov.my) at 03-7951 2437.  

Kajiselidik Mengenai Amalan Terbaik Peraturan Untuk Kementerian Dan Agensi

Kajiselidik ini bertujuan untuk:

  1. Meningkatkan kefahaman kementerian dan agensi mengenai Sistem Kualiti Pengurusan Peraturan yang menambahbaik proses membuat peraturan di Malaysia; dan
  2. Memaklumkan kepada kementerian dan agensi mengenai Dasar Negara bagi Pembangunan dan Pelaksanaan Peraturan dan Buku Panduan Amalan Terbaik Peraturan; dan
  3. Mendapat maklumbalas mengenai dokumen ini untuk diambil tindakan oleh agensi-agensi Kerajaan bagi penambahbaikan berterusan sistem Gatekeeping.